Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nabídka pracovní pozice

Nabídka pracovní poziceDatum konání:
4.5.2015

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice administrativní pracovník(ice), účetní (úplný úvazek)

Náplň práce:

 • vedení účetní, personální a mzdové agendy Správy majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizace
 • vedení a účtování pokladny, zpracování DPH
 • poplatková agenda (vodné, stočné), pohledávky
 • příprava podkladů pro finanční kontroly v příspěvkové organizaci
 • spolupráce se samosprávou Obce Moravský Žižkov

 Nástup:

 od 1. 6. 2015 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo obdobného zaměření
 • znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí a příspěvkových organizací
 • dobrá znalost právních předpisů na úseku mzdové a personální agendy
 • velmi dobrá uživatelská znalost PC (Windows 7/8, MS Office, Internet Explorer, Outlook Express)
 • komunikativnost, organizační schopnosti, jednání s lidmi
 • ochota dále se vzdělávat

 Výhodou:

 • znalost zákona o DPH
 • znalost správního řádu, zákona o obcích (obecní zřízení)
 • znalost zákona o místních poplatcích
 • znalost zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních celků
 • znalost informačního systému Gordic

 Předpoklady pro uchazeče:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let, bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům, velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem

  Platové zařazení:

 • dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Nepovinné přílohy k přihlášce:

 • další doklady, prokazující splnění výše uvedených požadavků nebo prokazující schopnosti, znalosti a dovednosti mající vztah k pozici, na kterou je VŘ vypisováno

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Čech, vedoucí příspěvkové organizace

Tel: 725 107 305

e-mail: sprava@moravskyzizkov.cz

 

Tiskopisy:

Přihláška k výběrovému řízení

Souhlas s nakládáním s osobními údaji

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo osobně odevzdejte v termínu do 18. května 2015 na adresu:

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace, Bílovská č. 145, 691 01 Moravský Žižkov

Zadávací podmínky výběrového řízení - verze PDF


21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

Aktuality

 • 18. 1. Hlášení

  Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


 • 16. 1. Hlášení

  Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


Kontakt

Obec Moravský Žižkov
Bílovská 145
691 01 Moravský Žižkov

Tel.: +420 519 346 930
Tel.: +420 519 346 103
E-mail: obec@moravskyzizkov.cz
IDDS: 6yhbn6j


http://www.czechpoint.cz/web/index.php

epusa_ico88x31_2.gif

GEOPORTÁL OBCE

http://www.geosense.cz/geoportal/moravsky-zizkov/?lang=cs

moravskyzizkov_footer.png