Drobečková navigace

Úvod > Historie a současnost

Historie

Moravský Žižkov

Dříve Žižkov, něm. Zischkov, podle jména inspektora Jana Maxmiliána Žižky. Správce Lichtenštejnského panství.

Archeologické nálezy

V cihelně nad rybníkem je známo sídliště i hroby kultury únětické. V trati "Louka" severně od obce pak žárové hroby kultury lužické a sídliště kultury mohylové. V poloze "Břeclavské jochy" zjistili pracovníci AÚ ČSAV r. 1945 slovanské pohřebiště a později i sídliště, stejně jako sídliště z doby římské a hrob kultury únětické.

Vlastnické a správní poměry

Obec Moravský Žižkov je kolonizačního původu, vzniklá kolem r.1731, kdy se poprvé setkáváme s názvem Žižkov - po zakladateli inspektoru lichtenštejnských panství Janu Maxmiliánu Žižkovi.Správně obec náležela pod Velké Bílovice: osamostatnila se teprve v r.1792, kdy si zakoupila pole, louky a pastviny od vrchnosti.Od r.1850 obec administarativně příslušela k s.o.Břeclav, od 1938 do 1945 k s.o. Hodonín, po r.1945 opět k s.o.Břeclav.

Územní poměry

V r.1792 obec čítala 30 domů s 210 obyvateli.Do katastru obce zasahovaly lichtenštejnský dvůr Prechov v pronájmu Kuffnerů, dále dvory Jánský a dvůr Prušánky.Při první pozemkové reformě nabyli drobní nabyvatelé z těchto dvorů 200 ha. Z ostatní půdy bylo vytvořeno 5 zbytkových statků o výměrách a cca 60 ha. Ostatní půda připadla ke katastru v r.1948

Podnikání

Obec byla zemědělská bez průmyslu.V r.1899 založeno Vodní družstvo.Před založením JZD v r.1950 bylo v obci 351 zemědělských usedlostí. V r.1903 byl ustaven spořitelní a záloženský spolek, který si v r.1929  postavil vlastní budovu. V r.1924 vznikla Občanská záložna.Tyto v r.1941 fúzovaly v jeden celek, které se nazýval záložnou. V r.1953 bylo utvořeno jednatelství státní spořitelny a v r.1955 přešla pod poštovní úřad. V r.1928 byla provedena elektrizace obce.

Kulturní a společenský život

V r.1899 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, v r.1921 Sokol, který vybudoval Sokolovnu a zřídil kino.V novém kinosále byl zahájen provoz v r.1951. V r.1922 byl založen spolek Katolická omladina, v r.1928 Okrašlovací spolek a v r.1933 Orel.

Fara

Farou náleží Moravský Žižkov do Velkých Bílovic. V obci je kaple, od r. 2002 i kostel.

Škola

Školou obec původně patřila do Velkých Bílovic. V r.1814 byla v obci zřízena jednotřídní škola, v r.1827 postavena přízemní školní budova, která v r. 1884 byla zvýšena o jedno patro. V r. 1932 byla otevřena nová školní budova: od r.1953 ZDŠ 1 - 9. ročník. V r.1946 obnoveno vyučování na lidové zemědělské škole.

Obecní pečeť

Vinařský nůž s letopočtem 1792

Matriky

Od r.1731 u Velkých Bílovic

Pozemkové knihy

Od r.1803

Chronologický přehled významnějších údajů z historie
obce Moravský Žižkov

1731 - založení obce, správně náleží pod Velké Bílovice
1731 - matriky u Velkých Bílovic
1792 - obec se osamostatňuje nákupem půdy od vrchnosti, vznik samostatné obce
1792 - 30 domů, 210 obyvatel

1803 - pozemkové knihy
1814 - zřízena jednotřídní škola
1828 - postavena přízemní školní budova
1834 - 77 domů, 473 obyvatel
1850 - obec součástiadministrativního s. o. břeclavského,
1852 - prvním starostou zvolen Motouš Haluza
1869 - 92 domů, 579 obyvatel
1880 - zbudován hřbitov 
1884 - školní budova zvýšena o patro
1899 - založen Sbor dobrovolných hasičů v čele s Aloisem Kučerou
1899 - založeno Vodní družstvo
1900 - 1901 -  135 domů, 861 obyvatel, (854 Čechů), velikost katastru 1914ha, z toho 1783ha
                           polí, 13ha luk, 8,29ha zahrad, 12ha pastvin, 28ha lesa, stav dobytka - 59 koní,
                           524 ks hovězího a 385 ks vepřového

1903 - nová budova radnice
1903 - ustaven spořitelní a záloženský spolek
1921 - založen Sokol
1922 - založen spolek Katolická omladina
1924 - vznikla Občanská záložna
1928 - založen Okrašlovací spolek
1928 - provedena elektrizace obce
1929 - vybudována Sokolovna a zřízeno kino
1929 - spotřební a záloženský spolek si postavil vlastní budovu
1930 - 227 domů, 1112 obyvatel, (1103Čechů)
1932 - otevřena nová školní budova
1933 - založen Orel
1938 - 1945 obec součástí administrativního s.o. hodonínského
1941 - spotřební a záloženský spolek se spojil s Občanskou záložnou
1945 - osvobození RA (14.dubna)
1946 - obnoveno vyučování na lidové zemědělské škole
1948 - 1259 obyvatel
1950 - 351 zemědělských usedlostí v obci
1950 - založeno JZD
1951 - zahájen provoz v novém kinosále
1953 - ZDŠ 1 - 9 ročník
1953 - utvořeno jednatelství státní spořitelny
1955 - státní spořitelny přešla pod poštovní úřad
1961 - 316 domů, 1444 obyvatel
1964 - vybudováno nové hřiště TJ Sokol a mateřská škola
1984 - zahájena výstavba nového hřbitova
1986-89 - plynofikace obce
1991 - otevření nového KD, zahájena výstavba smuteční obřadní síně na hřbitově
1997-2002 - vybudování přivaděče pitné vody a rozvod po obci
2000-02- výstavba kostela
2003 - udělení obecního znaku a praporu
2004 - zahájen výstavba sportovní haly
2006 - spuštění přečerpávací stanice ČOV
2008 - vybudována zpěvněná cesta do vinic
2009 - výstavba sběrného dvoru

 

 

 

 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Aktuality

  • 18. 1. Hlášení

    Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


  • 16. 1. Hlášení

    Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


Kontakt

Obec Moravský Žižkov
Bílovská 145
691 01 Moravský Žižkov

Tel.: +420 519 346 930
Tel.: +420 519 346 103
E-mail: obec@moravskyzizkov.cz
IDDS: 6yhbn6j


http://www.czechpoint.cz/web/index.php

epusa_ico88x31_2.gif

GEOPORTÁL OBCE

http://www.geosense.cz/geoportal/moravsky-zizkov/?lang=cs

moravskyzizkov_footer.png