Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekt "Kanalizace v Mor. Žižkově"

Projekt "Kanalizace v Moravském Žižkově"

Realizace projektu „Kanalizace Moravský Žižkov“

PROJEKT JE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Obci Moravský Žižkov jako jediné obci okresu Břeclav a jedné ze tří obcí Jihomoravského kraje na zasedání rady SFŽP dne 22.10.2004 byla přidělena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 75 % a 10 % ze SFŽP ČR. 15 % bude financováno z vlastních zdrojů.

Dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF)  ve výši 75 %  23.657.089 Kč

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)          ve výši 10 %   3.154.278 Kč

Z vlastních zdrojů                                                                  15 %             4.731.419  Kč

dle smlouvy č. 40180411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze

Státního fondu životního prostředí ČR.

Základ pro stanovení podpory odpovídá uznatelným nákladům a činí 31.542.786 Kč.

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF, European Regional Development Fund).
ERDF je hlavním zdrojem přispívajícím k dosažení cíle rozvoje a podpory strukturálního přizpůsobení regionů se zaostávajícím vývojem a se strukturálními potížemi vyplývajícími 
z probíhajících hospodářských a sociálních přeměn. Z tohoto fondu lze čerpat prostředky 
na zabezpečení Cílů l a 2.
Z prostředků ERDF je spolufinancována pomoc problémovým regionům, zaměřená především na:

 • investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávajících pracovních míst;
 • investice do infrastruktury s různými možnostmi závislými na Cíli včetně transevropských sítí

pro regiony zařazené do Cíle 1;

 • investice do vzdělání pro regiony zařazené do Cíle 1;
 • rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání

v problémových regionech;

 • výzkum a rozvoj;
 • investice zaměřené na životní prostředí.

Internetové stránky  strukturálních fondů: http://www.strukturalni-fondy.cz/

Termín zahájení stavby je v měsíci říjnu 2005, termín dokončení stavebních a montážních prací do května roku 2006. Termín dokončení akce do září roku 2006.

Práce na tomto díle byly zahájeny na Louce u Prušánek – za Markovým, kde byla provedena skrývka ornice o tloušťce cca 40 cm na ploše asi 2500 m2. Po provedení skrývky pokračovaly práce na zhlaví stokového systému. Byl proveden výkop rýhy a položeno kameninové potrubí DN 400 v délce 127 m, dále se provedla  kompletizace kanalizačních šachet. V souběhu s tímito pracemi se provádějí i práce na stavebních objektech čerpací stanice a dešťové zdrže a také na výtlakč na ČOV do Prušánek. Práce na výtlaku jsou téměř hotovy, zbývá ještě dodělat úsek asi 800 m v Prušánkách. Na objektu čerpací stanice a dešťové zdrže bylo provedeno snížení terénu pro beranění ocelových štětovnic a začaly přípravné práce pro kotvení larsenové štětové stěny. Pro snadný příjezd k objektu se ještě provádí zhutněný násyp pod příjezdovou komunikaci.

V současné době se provádí doplnění stokových sítí v obci. Práce se daří provádět dle stanoveného harmonogramu.

Buzrla Josef
starosta obce

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV

 

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

Aktuality

 • 15. 11. Hlášení

  Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude zítra v čase 10:55 - 11:15 v naší obci nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, vepřového masa a poctivých masouzenářských výrobků.


 • 14. 11. Hlášení

  Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude zítra od 9:30 do 10:00 prodávat-uz.bok,uz.maso a jiné uzeniny. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso.


Kontakt

Obec Moravský Žižkov
Bílovská 145
691 01 Moravský Žižkov

Tel.: +420 519 346 930
Tel.: +420 519 346 103
E-mail: obec@moravskyzizkov.cz
IDDS: 6yhbn6j


http://www.czechpoint.cz/web/index.php

epusa_ico88x31_2.gif

GEOPORTÁL OBCE

http://www.geosense.cz/geoportal/moravsky-zizkov/?lang=cs

moravskyzizkov_footer.png