Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Projekt "Kanalizace v Mor. Žižkově"

Projekt "Kanalizace v Moravském Žižkově"

Realizace projektu „Kanalizace Moravský Žižkov“

PROJEKT JE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Obci Moravský Žižkov jako jediné obci okresu Břeclav a jedné ze tří obcí Jihomoravského kraje na zasedání rady SFŽP dne 22.10.2004 byla přidělena dotace z prostředků Evropské unie ve výši 75 % a 10 % ze SFŽP ČR. 15 % bude financováno z vlastních zdrojů.

Dotace z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF)  ve výši 75 %  23.657.089 Kč

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP)          ve výši 10 %   3.154.278 Kč

Z vlastních zdrojů                                                                  15 %             4.731.419  Kč

dle smlouvy č. 40180411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze

Státního fondu životního prostředí ČR.

Základ pro stanovení podpory odpovídá uznatelným nákladům a činí 31.542.786 Kč.

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF, European Regional Development Fund).
ERDF je hlavním zdrojem přispívajícím k dosažení cíle rozvoje a podpory strukturálního přizpůsobení regionů se zaostávajícím vývojem a se strukturálními potížemi vyplývajícími 
z probíhajících hospodářských a sociálních přeměn. Z tohoto fondu lze čerpat prostředky 
na zabezpečení Cílů l a 2.
Z prostředků ERDF je spolufinancována pomoc problémovým regionům, zaměřená především na:

 • investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávajících pracovních míst;
 • investice do infrastruktury s různými možnostmi závislými na Cíli včetně transevropských sítí

pro regiony zařazené do Cíle 1;

 • investice do vzdělání pro regiony zařazené do Cíle 1;
 • rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání

v problémových regionech;

 • výzkum a rozvoj;
 • investice zaměřené na životní prostředí.

Internetové stránky  strukturálních fondů: http://www.strukturalni-fondy.cz/

Termín zahájení stavby je v měsíci říjnu 2005, termín dokončení stavebních a montážních prací do května roku 2006. Termín dokončení akce do září roku 2006.

Práce na tomto díle byly zahájeny na Louce u Prušánek – za Markovým, kde byla provedena skrývka ornice o tloušťce cca 40 cm na ploše asi 2500 m2. Po provedení skrývky pokračovaly práce na zhlaví stokového systému. Byl proveden výkop rýhy a položeno kameninové potrubí DN 400 v délce 127 m, dále se provedla  kompletizace kanalizačních šachet. V souběhu s tímito pracemi se provádějí i práce na stavebních objektech čerpací stanice a dešťové zdrže a také na výtlakč na ČOV do Prušánek. Práce na výtlaku jsou téměř hotovy, zbývá ještě dodělat úsek asi 800 m v Prušánkách. Na objektu čerpací stanice a dešťové zdrže bylo provedeno snížení terénu pro beranění ocelových štětovnic a začaly přípravné práce pro kotvení larsenové štětové stěny. Pro snadný příjezd k objektu se ještě provádí zhutněný násyp pod příjezdovou komunikaci.

V současné době se provádí doplnění stokových sítí v obci. Práce se daří provádět dle stanoveného harmonogramu.

Buzrla Josef
starosta obce

STRUKTURÁLNÍ FONDY EVROPSKÉ UNIE

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

OBEC MORAVSKÝ ŽIŽKOV

 

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Aktuality

 • 18. 1. Hlášení

  Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


 • 16. 1. Hlášení

  Penzion Žurek Velké Bílovice přijme na zkrácený pracovní úvazek nebo na brigádu uklízečku. Více informací na telefonním čísle 731 910 451


Kontakt

Obec Moravský Žižkov
Bílovská 145
691 01 Moravský Žižkov

Tel.: +420 519 346 930
Tel.: +420 519 346 103
E-mail: obec@moravskyzizkov.cz
IDDS: 6yhbn6j


http://www.czechpoint.cz/web/index.php

epusa_ico88x31_2.gif

GEOPORTÁL OBCE

http://www.geosense.cz/geoportal/moravsky-zizkov/?lang=cs

moravskyzizkov_footer.png