fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Nabídka pracovní pozice

Nabídka pracovní poziceDatum konání:
4.5.2015

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice administrativní pracovník(ice), účetní (úplný úvazek)

Náplň práce:

 • vedení účetní, personální a mzdové agendy Správy majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizace
 • vedení a účtování pokladny, zpracování DPH
 • poplatková agenda (vodné, stočné), pohledávky
 • příprava podkladů pro finanční kontroly v příspěvkové organizaci
 • spolupráce se samosprávou Obce Moravský Žižkov

 Nástup:

 od 1. 6. 2015 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického směru nebo obdobného zaměření
 • znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí a příspěvkových organizací
 • dobrá znalost právních předpisů na úseku mzdové a personální agendy
 • velmi dobrá uživatelská znalost PC (Windows 7/8, MS Office, Internet Explorer, Outlook Express)
 • komunikativnost, organizační schopnosti, jednání s lidmi
 • ochota dále se vzdělávat

 Výhodou:

 • znalost zákona o DPH
 • znalost správního řádu, zákona o obcích (obecní zřízení)
 • znalost zákona o místních poplatcích
 • znalost zákona o účetnictví a zákona o rozpočtových pravidlech územních celků
 • znalost informačního systému Gordic

 Předpoklady pro uchazeče:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let, bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům, velmi dobrá znalost českého jazyka slovem i písmem

  Platové zařazení:

 • dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Nepovinné přílohy k přihlášce:

 • další doklady, prokazující splnění výše uvedených požadavků nebo prokazující schopnosti, znalosti a dovednosti mající vztah k pozici, na kterou je VŘ vypisováno

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Čech, vedoucí příspěvkové organizace

Tel: 725 107 305

e-mail: sprava@moravskyzizkov.cz

 

Tiskopisy:

Přihláška k výběrovému řízení

Souhlas s nakládáním s osobními údaji

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo osobně odevzdejte v termínu do 18. května 2015 na adresu:

Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace, Bílovská č. 145, 691 01 Moravský Žižkov

Zadávací podmínky výběrového řízení - verze PDF