fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEBDatum konání:
25.9.2020

O z n á m e n í

 o době a místě konání voleb zastupitelstev krajů

 

 Starosta obce Moravský Žižkov dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e:

 

  1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

             v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a

             v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku          č. 1

je volební místnost zasedací místnost obecního úřadu Moravský Žižkov, Za Školou 555.

  1. V obci Moravský Žižkov je jeden volební okrsek.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
  3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  6. Volič může požádat ze závažných, zejm. zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě okrsková volební komise vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky.

 V Moravském Žižkově dne 16.září 2020

 

                                                                                          Mgr. OSIČKA   Josef

                                                                                               starosta obce