fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Historie a současnost > Historie v datech

Historie v datech

1731 Založení obce, správně náleží pod Velké Bílovice
1753 první písemná zmínka
1792 zakoupení polností žižkovskými osadníky, vznik samostatné obce
1803 30 domů, 210 obyvatel
1814 Pozemkové knihy, Zřízena jednotřídní škola
1828 postavena nová škola namísto staré, provizorní
1834 77 domů, 473 obyvatel
1850 prvním starostou zvolen Matouš Haluza
1852 výstavba zděné zvonice - kaple sv. Floriána
1869 92 domů, 579 obyvatel
1877 žádost o vystavení kostela v Žižkově ke knížeti Janu II. z Lichtenštejna
1880 vystavěn hřbitov
1884 přístavba školy - budova zvýšena o patro
1899 založen Spolek dobrovolných hasičů v čele s Aloisem Kučerou
1899 založeno Vodní družstvo
1900 135 domů, 861 obyvatel, velikost katastru 1914 ha, z toho 1783 ha polí, 13 ha luk, 8,29 ha zahrad, 12 ha pastvin, 28 ha lesa; stav dobytka – 59 koní, 524 ks hovězího a 385 ks vepřového
1901 v obci zřízena pošta
1903 vznik záloženského a spořitelního spolku (raiffeisenky)
nová budova radnice
1906 výstavba obecní nemocnice
1911 první veřejné osvětlení
1911 počátek obnovy vinohradů postižených révokazem
1912 zřízení první obecní knihovny
1920 zakoupen nový zvon do kaple sv. Floriána
1921 založen tělovýchovný spolek Sokol
1921 další žádost o výstavbu kostela
1922 založen spolek Katolická omladina
1924 obnovena činnost obecní knihovny
vznikla Občanská záložna
1927 zavedení telefonní linky
1928 zahájena elektrifikace obce
1928 založen Okrašlovací spolek
1928 vysázen "Jubilejní sad" (park u školy) a odhalen pomník T. G. Masaryka
1929 založeno kino
1929 Vybudována Sokolovna  u Riedlova hostince vystavěn taneční sál
1930 vystavěna hasičská zbrojnice a budova spořitelního spolku (dnešní pošta)
227 domů, 1112 obyvatel (1103 Čechů)
1932 slavnostní otevření a vysvěcení nově postavené školy T. G. Masaryka
1933 založen tělovýchovný spolek Orel
1933 založena Národní obec fašistická
1940 gestapem zatčen řídící učitel Waldemar Straka, za prokázaný odboj popraven 1943
1941 spořitelní a záloženský spolek se spojil s Občanskou záložnou
14.4.
1945
osvobození obce sovětskou armádou
1945 zahájena sbírka na výstavbu kostela , založena Kostelní jednota (zlikvidována v roce 1955)
1946 obnoveno vyučování na lidové zemědělské škole
1948 provedena pozemková reforma (rozparcelování zbytkových statků)
1259 obyvatel
1949 zřízen obecní rozhlas
1950 založeno JZD samostatně hospodařících rolníků, kolektivizováno 1955
351 zemědělských usedlostí v obci
1951 výbuch naftové věže v těsné blízkosti obce
Zahájen provoz v novém kinosále
1953 ZDŠ 1. – 9. ročník
Utvořeno jednatelství státní spořitelny
1955 Státní spořitelna přešla pod poštovní úřad
1958-59 další vlna kolektivizace
1959 budova spořitelního spolku přestavěna na poštu
1960 rekonstrukce školy
1961 316 domů, 1444 obyvatel
1964 vybudováno nové hřiště TJ Sokol a mateřská škola
1975 sloučení JZD Mír Mor. Žižkov a JZD Velké Bílovice
1975 otevřeno nové pohostinství "U Hroznu"
1975 vznik ochotnického spolku (fungoval do roku 1986)
1978 otevření nového nákupního střediska JEDNOTY
1984 zahájena výstavba nového hřbitova (starý zrušen v roce 1987)
1986-89 plynofikace obce
1986-89 výstavba nové budovy pošty
1987 demolice starého sálu
1989 zahájena výstavba nového kulturního domu
1990 odhalení nového pomníku T. G. Masaryka
1990 vysvěcení dřevěného kříže na novém hřbitově
1991 rozdělení JZD Mír Velké Bílovice na ZD Velké Bílovice a ZD Mor.Žižkov
1991 slavnostní otevření nového kulturního domu
1991 zahájena výstavba hřbitovní kaple
1992 oslavy 200. výročí založení obce
1992 vydání publikace o Moravském Žižkově
1993 vysvěcení kaple na novém hřbitově
1993 v budově zrekonstruované pošty zřízena lékařská ordinace
1996 přístavba kulturního domu
1997-02 výstavba vodovodu
1999 založení Mikroregionu Podluží
2000 založen divadelní spolek Šejkspír
2000 zahájena výstavba kostela
2001 rekonstrukce sportovního areálu u hřiště
2002 vysvěcení nového kostela Panny Marie Vítězné
2002 rekonstrukce dětského hřiště
2003 udělení obecního znaku a praporu
2003 založení vinařského spolku
2003 vysvěcení obecního znaku a praporu
2004 zahájena výstavba sportovní haly
2006 slavnostní otevření sportovní haly
2006 slavnostní spuštění přečerpávací stanice ČOV
2008 výstavba a otevření zpevněné cesty do vinic
2008 zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice
2009 Kolaudace sportovního areálu
2009 Výstavba sběrného dvoru
2009 Přiděleno 511 č.p., 1443 obyvatel