fultext

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky (OZV) - aktuálně účinné

Číslo Název vyhlášky

Účinnost

1/2016 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
1/2015

OZV č. 1/2015 o stanovení systému odpadu

1.1.2016
3/2013

OZV č. 3/2013 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
Příloha k vyhlášce č. 3/2013

12.10.2013
2/2013

OZV č. 2/2013 o regulaci hlučných činností ve vinicích
Příloha k vyhlášce č. 2/2013

12.10.2013

1/2012

OZV č. 1/2012 Požární řád
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2012
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2012

1.11.2012 

2/2011

OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů

1.1.2012

6/2007

OZV č. 6/2007 o zrušení řádu pohřebiště 26.10.2007
5/2007

OZV č. 5/2007 o místním poplatku za veřejné prostranství
Příloha k vyhlášce č. 5/2007

26.10.2007
3/2007

OZV č. 3/2007 o místním poplatku za výherní hrací přístroje

26.10.2007

Archiv OZV 

Nařízení obce Moravský Žižkov

Číslo Název nařízení

Účinnost

1/2012

Nařízení obce Moravský Žižkov č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád

 

10.05.2012

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Jednací řád zastupitelstva obce a rady obce