fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Obecně závazné vyhlášky (OZV) - aktuálně účinné

Obecně závazné vyhlášky obce - Sbírka předpisů USC

 

Číslo Název vyhlášky

Účinnost od

5/2023 Obecně závazná vyhláška obce MORAVSKÝ ŽIŽKOV o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
4/2023 Obecně závazná vyhláška obce MORAVSKÝ ŽIŽKOV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
3/2023 Obecně závazná vyhláška obce MORAVSKÝ ŽIŽKOV o místním poplatku ze psů 1.1.2024
2/2023 Obecně závazná vyhláška obce MORAVSKÝ ŽIŽKOV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
1/2023 OZV č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.7.2023
1/2021 OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022 

do 31.12.2023

1/2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020 

do 31.12.2023

3/2013

OZV č. 3/2013 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
Příloha k vyhlášce č. 3/2013

12.10.2013
2/2013

OZV č. 2/2013 o regulaci hlučných činností ve vinicích
Příloha k vyhlášce č. 2/2013

12.10.2013

1/2012

OZV č. 1/2012 Požární řád
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2012
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2012

1.11.2012 

6/2007

OZV č. 6/2007 o zrušení řádu pohřebiště 26.10.2007
5/2007

OZV č. 5/2007 o místním poplatku za veřejné prostranství
Příloha k vyhlášce č. 5/2007

26.10.2007

do 31.12.2023

3/2007

OZV č. 3/2007 o místním poplatku za výherní hrací přístroje

26.10.2007

Nařízení obce Moravský Žižkov

Nařízení obce - Sbírka předpisů ÚSC

 

Číslo Název nařízení

Účinnost od

1/2012

Nařízení obce Moravský Žižkov č. 1/2012, kterým se vydává tržní řád

 

10.05.2012

Usnesení zastupitelstva

Odkaz na výpisy usnesení

 

Jednací řád zastupitelstva obce a rady obce