fultext

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Projekty > Výsadba aleje pod Vinohrady

Výsadba aleje pod Vinohrady

Vstup do fotogalerie projektu

logo nadace partnerstvílogo sfzp

 

 

TENTO PROJEKT BYL VYTVOŘEN ZA FINANČNÍ PODPORY NADACE PARTNERSTVÍ,      SFŽP ČR A MŽP

Obec Moravský Žižkov se již delší dobu chystala na výsadbu aleje starých a krajových odrůd ovocných stromů podél polní cesty směřující z obce směrem k vinohradům. Alej se táhne od rybníka až k lokalitě „U lípy“, kde se koná každoroční vinařská slavnost „zarážení hory“. Podél jedné strany cesty se nachází starší prořídlá třešňová alej, druhá strana cesty však byla donedávna zarostlá plevelem a náletovými dřevinami, obsahovala uschlé stromy, pařezy a větve, torza drátěného oplocení, apod. Tento asi třímetrový pruh podél cesty byl předem vyklučen, vyklizen, srovnán a připraven pro výsadbu ovocné aleje.

Pro výsadbu byly vybrány starší odrůdy ovocných stromů, které z krajiny i venkovských zahrad už pomalu vymizely. V lokalitě „U lípy“  byla vysazena mladá lipka, aby byl podpořen celkový odpočinkový charakter této lokality a pomalu dožívající staré lípě pomalu vyrůstala „náhradnice“. Na vhodných místech podél cesty přibude také několik moruší a oskeruší, které z krajiny taktéž vytratily. Celá výsadba tak má za cíl návrat k původnímu krajinnému rázu této lokality.

Alej by měla plnit i funkce užitkové a poznávací. Jelikož je komunikace, podél které je alej osázena, součástí Žižkovské vinařské cyklostezky a slouží také k procházkám místních obyvatel, předpokládá se, že bude ovoce pro cyklisty i chodce vítaným zdrojem občerstvení.

Hlavním cílem celé akce bylo ale zapojení žáků místní Základní školy T. G. Masaryka do výsadby i do následné péče o vysazené stromky. A opravdu - školáci si mohli „svůj“ stromek nejen vlastnoručně zasadit, ale formou převzetí patronátu nad tímto konkrétním stromem přislíbili, že se o něj budou i nadále starat.

Výsadba je rozdělena na dvě etapy, v té první bylo vysazeno celkem 56 stromů – převážně švestky a slivoně, dále deset jabloní, pět oskeruší a již zmiňovaná lípa. Nad těmito stromy převzal patronát druhý stupeň základní školy. První stupeň si na „své“ stromky bude muset počkat do jara, kdy se plánuje vysadit další zhruba padesátka stromů, většinou jabloní, ale i hrušní a moruší.

Vysazené ovocné stromy budou označeny tabulkami se jménem a stručným popisem dané odrůdy a budou žákům školy (ale i všem ostatním) v průběhu celého roku sloužit jako živá učební pomůcka. Především by ale měly tyto vysazené stromky upevňovat vztah dětí k místu, ve kterém žijí.

Odborný dohled nad výsadbou byl svěřen zahradnické firmě, ale do projektu se zapojil také místní Sbor dobrovolných hasičů, vinařský spolek Žižkovští vinaři, pracovníci obecního úřadu a další dobrovolníci z řad obyvatel obce.

Výsadba aleje proběhla ve dnech 20.- 22.10. 2013. První den se hloubily jámy, školáci pak přišli na řadu v pondělí dopoledne. U rybníka Pod vinohrady se sešli po desáté hodině. Nejprve si vyslechli krátký proslov pana starosty a přednášku zahradníka Petra Buzrly, který výsadbu odborně zaštiťoval.

První strom slavnostně zasadil starosta obce pan Josef Osička, a pak již přišli na řadu mladí zahradníci. Nejeden z nich trval na tom, že si chce svůj strom sadit úplně sám, a každý byl zvědavý, kdy začne jeho stromek nést ovoce. Na to si ale budou muset školáci nějaký ten rok počkat. Jedna ze tříd myslela i na vzdálenější budoucnost - ke kořenům stromů přidali školáci skleněné lahvičky s poselstvím pro příští generace.

Místní hasiči se pak postarali nejen o vydatnou zálivku vysazených stromků, ale i o čaj pro mladé sadaře. Opožděné babí léto konečně dorazilo, takže i počasí vyšlo na jedničku. Poslední den byly stromky opatřeny kůly, ochranou proti okusu, pohnojeny a zasypány kůrou, aby byly chráněny před vymrznutím a přílišným vysycháním půdy. Přejme stromkům v nové aleji i jejich mladým opatrovníkům ať ve zdraví rostou a sílí.