fultext


banner_HR_sirokouhly_novy_01.png 


 

Údaje k provedení bezhotovostní platby poplatků

účet číslo: 3524651/0100, variabilní symbol – uveďte číslo popisné nebo rodné číslo

Poplatek za odpad: platí se za všechny osoby s adresou trvalého pobytu na čísle popisném. Sazba činí 500 Kč/osoba/rok

Poplatek ze psa: sazba 100 Kč/pes/rok

 


Obec Moravský Žižkov

Obec Moravský Žižkov leží v severní části břeclavského okresu. Na severu a severozápadě sousedí s Velkými Bílovicemi, na východě s Prušánkami v okrese Hodonín, na jihozápadě s Ladnou, na jihu s Břeclaví, na jihovýchodě s Hruškami. Na jihu se hranice žižkovského katastru velmi blíží výběžkům katastrů Tvrdonic a Kostic.

Rozlehlá a lidnatá vesnice leží v mělkém údolí na pravém břehu Prušáneckého potoka, ve výši 190 m.n.m., severně od Dyjskosvrateckého a severozápadně od Dolnomoravského úvalu. Území, na němž se Moravský Žižkov rozkládá, bylo osídleno již v neolitu.