fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1.    Oficiální název

Obec Moravský Žižkov

2.    Důvod a způsob založení

Obec Moravský Žižkov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.   Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4.   Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Moravský Žižkov
  Za Školou 555
  691 01 Moravský Žižkov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Moravský Žižkov
  Za Školou 555
  691 01 Moravský Žižkov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 519 346 930

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.moravskyzizkov.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Moravský Žižkov
  Za Školou 555
  691 01 Moravský Žižkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@moravskyzizkov.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  6yhbn6j

5.    Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3524651/0100

6.    IČ

00283371

7.    DIČ

CZ00283371, obec není plátcem DPH

8.    Dokumenty

9.    Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: